Krajské kolo ZVAS 23. – 24. 6. 2018

Ve víkendových dnech 23. a 24. 6. pořádáme krajské kolo závodu vlčat a světlušek v Martinicích v Krkonoších.