O středisku

Skautské středisko Jilm Jilemnice má v současné době přes 200 registrovaných členů (z toho cca 130 registrovaných dětí do 18 let). Patří tak k nejpočetnějším sdružením v regionu. Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže.

Základem naší organizace je pravidelná a systematická činnost oddílů. Zpravidla jednou týdně se koná schůzka a jednou za měsíc jednodenní či víkendová výprava. Vyvrcholením činnosti jsou pak letní stanové tábory.

Program na jednotlivé akce si vedoucí a rádci připravují ve svém volném čase. Stejně tak bratři a sestry, kteří zajišťují chod střediska, konají dobrovolnickou službu.

Společně s oddíly pořádáme tzv. střediskové akce:

 • karneval
 • oslavu svátku sv. Jiří
 • skautské závody
 • tábory
 • drakiádu
 • Šmodrchu roku

Pravidelně se podílíme na akcích pořádaných pod záštitou Města Jilemnice:

 • Den Země
 • Dětský den

Z aktivit pro širší veřejnost:

 • účastníme se Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou
 • ve spolupráci se Společenstvím mládeže Vavřineček pořádáme společenský večer – ples
 • připravujeme netradiční soutěže a hry pro děti tzv. Srandahry
 • pořádáme Hry bez hranic
 • rozdáváme Betlémské světlo
 • spolupracujeme s Dětským centrem

Vrcholem naší činnosti jsou velmi oblíbené letní stanové tábory. Pro tyto účely máme pronajatou louku ve Valdově u Nové Paky. Rádi poznáváme nové prostředí, a tak velmi často táboříme i na jiných krásných místech v Čechách. Naše tábořiště a klubovnu pak využívají ostatní skauti nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí.

Přesnější informace o naší činnosti najdeš prolistováním našich webových stránek nebo nejlépe přímo stránek oddílů. Chceš-li nás poznat více, rádi se s Tebou setkáme na některé z našich akcí osobně.

Finančně je středisko podporováno zejména z dotací MŠMT, Grantového programu Města Jilemnice, členských příspěvků, darů příznivců a sponzorů. Aktivně se snažíme získávat i prostředky z jiných, zejména grantových zdrojů. Při velkých opravách klubovny jsme využili, díky Místní akční skupině, grantové programy Evropské unie.

 

Chceš-li na sobě pracovat, naučit se mnoho nového, zažít skvělá dobrodružství, tak neváhej a zavítej mezi nás, ať jsi jakéhokoliv věku.

Z historie skautingu

Letopočet 1907 se pokládá za rok zrodu světového skautingu ve Velké Británii. Zakladatelem je armádní generál lord Robert Baden Powell.

Roku 1911 vzniká nadšením učitele Antonína Benjamína Svojsíka skauting v Čechách. O rok později získává svůj tradiční název Junák.

V roce 1915 jsou již první zmínky o skautské družině v Jilemnici a jako zakladatele jilemnického skautingu považujeme bratra Ivana Mikšoviče. Za druhé světové války byl Junák zrušen. Mnoho skautů však hájilo myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Za tuto činnost někteří z nich zaplatili životem.

Poválečné nadšení pro skauting přivedlo do Junáka čtvrt miliónu členů. Jako ledová sprcha působil obrat v roce 1948. Řada činovníků se stala obětí politických procesů a strávila roky v komunistických žalářích.

Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace v roce 1968. Budování organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací.

I přes to, že od svého založení byla činnost Junáka dvakrát přerušena, nejdříve nacisty a následně komunisty, vždy se s příchodem demokracie podařilo činnost hnutí obnovit. Bylo tomu tak i u nás v Jilemnici. Na přelomu let 1989 a 1990 vstala naše skautská organizace z popela znovu. A působí doposud, což je historicky nejdelší perioda naší činnosti v Českých zemích. Vážíme si svobody, kterou nyní máme a díky demokracii jsme  v roce 2007 oslavili sto let světového Skautingu. V roce 2011 sto let skautingu v naší  vlasti a v roce 2015 jsme započali druhou stovku v Jilemnici.

Po třikrát byla skautská organizace umlčena a není náhodou, že tomu tak bylo vždy, když byla potlačena demokracie. Každá demokratická společnost potřebuje čestné, zodpovědné lidi, schopné a ochotné se věnovat věcem veřejným bez ohledu na vlastní prospěch. Pro každou totalitu jsou takoví lidé postrachem. Je naším skautským posláním tyto zodpovědné lidi stále vychovávat.