4. oddíl RS

Roverský oddíl RS svým výchovným zaměřením sdružuje dospívající chlapce a dívky, kteří již prošli skautskou výchovou a odrostli skautskému věku.

Počet členů oddílu se pohybuje okolo čísla 15.

Činnost oddílu je nepravidlená.

Členové se scházejí zejména při přípravě programu pro oddíly ve kterých vyrůstali. Podílejí se také na úpravách klubovny, tábořiští a v neposlední řadě jezdí na okolní roverské akce (Meetro, Stínadla, Předěl...)

Někteří členové působí ve správě střediska nebo se podílejí na přípravě krajských regionálních nebo vzdělávacích akcích.

Oddílový web: http://www.rs-jilm.jilemnicko.cz/

Kontakt:

Vojtěch Hájek

vojta.haj@gmail.com