Třetí oddíl

Jsme oddíl koedukovaný, to znamená, že máme v našem oddíle chlapce i děvčata. Náš oddíl má 25 členů. Scházíme se každý týden v pátek, na schůzkách. Při nich hrajeme různé hry, plníme skautské odborky, poznáváme přírodu a pod. Podílíme se na opravě a údržbě klubovny a tábořiště ve Valdově. Protože máme různé věkové kategorie, přizpůsobujeme program tak, aby jej zvládl každý.

Vedoucí oddílu: Pavel Vitvar - Cípa

tel.: 732 963 538, e-mail: paja.vitvar@centrum.cz

Více na oddílovém webu: http://www.trojka.g6.cz