Rytíři (8. oddíl RS)

Jsme oddíl zaměřený na práci se staršími rovery a rangers, tedy s mládeží od 20 let.

Registrovaných členů máme 12. Akcent na naší skautské životní cestě klademe na křesťanskou výchovu a duchovní hodnoty. Významně spolupracujeme se 3. oddílem, který je podobně zaměřen.

Před několika lety jsme se rozhodli, že významněji propojíme dohromady náš skautský oddíl s činností křesťanského společenství mládeže. Obě dvě cesty mají své kouzlo a v mnoha věcech se prolínají. Nabyté zkušenosti a dovednosti z jedné činnosti se pak dají úžasně použít v druhé a naopak. V podstatě lze říci, že tímto stmelením vznikla současná podoba mnohem většího Společenství mládeže Vavřineček fungujícího při jilemnické římskokatolické farnosti.

Jádro tohoto společenství tvoří i dnes převážně skauti a to hlavně našeho 8. oddílu (chceš-li vědět více, podívej se na: www.spolco.jilemnicko.cz ).

Naší hlavní snahou ve středisku je udržovat a pozvedat zvláště duchovní dimenzi skautingu a napomáhat vytváření co možná nejlepších vztahů nejen mezi skauty. K tomu nám pomáhal, již zesnulý, duchovní rádce br. Kilulit (ThDr. Václav Zemanec). Na tábor se k nám vrací náš člen br. Kim (P. Zdeněk Mach).

Každým rokem je naší největší a nejnáročnější akcí spolupořádání tanečního Společenského večera Vavřineček, který se letos konal již po třinácté

Podíleli jsme se též na mnoha dalších akcích. Tříkrálové sbírce, Oslavě sv. Jiří,  rozdávání Betlémského světla a dalších skautských akcí zvláště ve spolupráci se 3. oddílem. Spolu s ním jsme často chápáni jako původní jeden velký 3. oddíl.

Loni jsme oslavili 20-té výročí našeho tradičního oddílového "Výstupu na Sněžku". Chodíme vždy pěšky a pozorujeme východ Slunce z naší nejvyšší hory. 

Budiž nám to pobídkou k zamyšlení a rozumnému a ráznému vykročení do dalšího roku s Vírou a nadějí,…