Modrý Kvítek (6. oddíl)

Modrý kvítek je dívčí oddíl pro světlušky (od 7 do 10 let) a skautky (od 10 do 14 let).

 

Schůzky světlušek (6–10 let) ve středu od 17 do 19 hodin
Petra Dvořáková – Péťa: 733 406 083, dvorakovic.petruska@seznam.cz
Pavlína Kadavá – Pája: 721 258 437, pajakadava@seznam.cz
Celestýna Krausová – Céla: 605 373 609, celestyna.k@seznam.cz
Jiřina Kynčlová – Jířa: 604 886 227, jirinakynclova@outlook.cz

 

Schůzky skautek (11–15 let) v pátek od 16 do 18 hodin
Justýna Čadanová – Justa: 731 437 292, justyna.cadanova@seznam.cz
Alžběta Honců – Bětka: 731 926 470, betka.honcu@seznam.cz
Dora Janouchová – Dorča: 739 008 138, janouchova.dora@gmail.com

 

Zhruba jednou do měsíce se pořádá tzv. víkendovka, kdy se jezdí po klubovnách jiných skautů v ČR, nebo třeba na hrad Litice.

Celoroční činnost vyvrcholí 14 denním letním stanovým táborem.

Oddílové stránky: www.kvitek.jilemnicko.cz

Termíny schůzek:
   
středa, 17–19 hod.
   pátek, 16–18 hodin

Kontakt na vedoucí oddílu:

Hanka Maternová – Hančik: hancik.f@centrum.cz

 

Pár řádek z minulosti, konkrétně k roku 2005...

V současné době se o oddíl stará Hanka Flanderová – Hančik, pomáhá Ludmila Žalská – Brum. Je nás 10 (4 světlušky, 5 skautek, 1 rangers). Schůzky jsou společné – světlušky i skautky dohromady, což je mnohdy náročné na organizaci. 

Pravidelně se scházíme na schůzkách - středa 17-19 hod. V roce 2005 se náš oddíl skládal především ze skautek, proto jsme společně s 2. oddílem uspořádali OKI – oddílový kurz I. stupně, zaměřený na jeho plnění. Zhruba jednou za měsíc pořádáme víkendovku nebo celodenní výpravu – v Jilemnici nebo výjezd do vzdálenějších míst (Lázně Bělohrad, TOMKA - Jizerské hory). 

Jak se již stalo pravidlem i v tomto roce jsme pořádaly pro středisko karneval. Poprvé jsme přispěly "troškou do mlýna" a pomáhaly při 3-králové sbírce (pořádala charita) - vytvořily jsme skupinky "tří králů" a s flétničkami koledovaly. Využily jsme nabídky střediska L. Bělohrad a zúčastnily jsme se Country bálu. Oddílový výlet do Bozkovských Dolomitových jeskyní. Několik dní před Štědrým dnem jsme společně slavily oddílové vánoce, při kterých nechyběla ani "vánoční nadílka" zvířátkům. Společně jsme také vyráběly PF - využily jsem fotografií z naší činnosti, z našich výprav - do výroby se zapojil opravdu každý. 

Speciální akcí, které se zúčastnily skautky našeho oddílu byla účast na celorepublikovém projektu Za Obzorem. Děvčata si vybrala část Otevřete dveře do Evropy - zemi Španělsko. Jejich úkolem bylo zjistit, co nejvíce o této zemi (zvyky, zeměpisné údaje, národní parky, státní znak, ......). Zjištěné údaje, foto z plnění projektu, .... děvčata zpracovala a odevzdala. Na podzim se zúčastnila prezentace projektu v Brně, kde se mohla seznámit s mnoha účastníky z celé republiky a vzájemně si předat zkušenosti a postřehy. Spolupráce s organizátory byla výborná a děvčata se ráda podobné akce zúčastní. "Patronkou" této akce byla, jak jinak, naše rangers. 

Mezi vyvrcholení činnosti patří tábor - letos 14 dní na břehu říčky Březná u obce Hoštejn (rozhraní Olomouckého a Pardubického kraje). Tábor byl společný s 2. oddílem skautů a vlčat. Náš oddíl byl zastoupen v počtu 7 děvčat, táborníků bylo celkem cca 35-40. Celým táborem provázela celotáborová hra na téma: Po stopách Řeckých Bájí a Pověstí. 

Speciální čas byl věnován zdravovědě, lanům, přírodě, ... i otužování, saunování, koupání a také práci dřevo řezat, štípat, služba v kuchyni. Prostě každý mohl zakusit od všeho trochu -zábava, hry, legrace, práce, odpočinek... 

Tolik 6. oddíl - Modrý Kvítek v roce 2005.

 

Ke stažení: Oddílový znak [pdf]