Rekostrukce klubovny

Objekt skautských kluboven je jednopatrovým prefabrikovaným montovaným objektem o půdorysných rozměrech 31,5 x 12,5m. Převažujícím konstrukčním prvkem nosné konstrukce je dřevo. Vnitřní i vnější plášť je tvořen lisovanými deskami, Střechu o sklonu 1,8° kryje falcovaný pozinkovaný plech. Okna jsou původní dřevěná. Největší slabinou celého objektu je nízký tepelný odpor obvodového pláště a konstrukce střechy.

Objekt je základnou pravidelné činnosti oddílů střediska, které mají pravidelné schůzky a víkendové akce. Mimo to objekt využívají i oddíly jiných středisek a neziskových organizací pro svoji činnost. Proto je v zimních měsících nutno objekt průběžně vytápět. Díky současné úrovni tepelné izolace objektu jsou provozní náklady – zejména na vytápění neúměrně vysoké.

Realizací projektu se vyřeší zateplení pláště objektu a tím výrazně ekologizuje a racionalizuje provoz kluboven. Cílem je zejména zlepšení podmínek pro činnost, možné budoucí rozšíření a snížení provozních nákladů.

Cílem projektu je zejména zlepšení podmínek pro činnost a snížení provozních nákladů.

Vývoj projektu

2014
JARO rekonstrukce sociálního jádra a kuchyně
2013
LISTOPAD výběr dodavatelů rekostrukce sociálního jádra a kuchyně
ŘÍJEN provedení obkladu a rekonstrukce topení
příprava výběru dodavatelů rekostrukce sociálního jádra a kuchyně
ZÁŘÍ přípravy na rekostrukci topení a provedení obkladu
SRPEN 28.8. podpis smlouvy se SZIF – dotace na rekonstrukci socálního jádra a kuchyně
ČERVENEC technická jednání o provedení obkladu ve skladu, nocležnách, herně a společenské místnost související s rekonstrukcí topení
JARO průběžné práce práce v interiéru
BŘEZEN 22.3. schválení dotace na rekonstrukci topení
ÚNOR malování hlavní a vstupní chodby
dokončovací práce v kuchyni
LEDEN položení nového lina do společenské místnosti
položení nového koberce do herny
dokončení instalace linky
9.1. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálního jádra klubovny
2012
PROSINEC nátěry v herně a společenské místnosti
rekonstrukce hlavního el. rozvaděče
vymalování a nátěry v kuchyni, instalace nové linky
LISTOPAD zrušení nocležny vedle herny – (demontáž příčky)
výměna místností – společenská x herna
opravy povrchů stěn a stropů v herně a společenské
rekonstrukce kuchyně – bourání
ZÁŘÍ 26.9. podání žádosti o dataci na rekonstrukci topení v celém objektu
2010 – 2011
  běžné provozní opravy, nutné nátěry, provizorní úprava rozvodu vody
2010
ČERVEN 5.6 Prezentace projektu v rámci akce Hry bez Hranic
KVĚTEN 21.5 Renovace totemu na pravé části přístřešku
19.5. Zpětné usazení a montáž přístřešku
17.5 Ukončení výkopových prací
10.5 Začátek výkopových prací pro uložení hromosvodu, instalace okenních obložek
1.5 Renovace nápisu „Skautský domov“, renovace přístřešku
DUBEN

23.4. Dokončeno obložení z čelní strany a obou boků
19.4. Dokončení výměny krytiny střechy
12.4. Započetí strhávání původní střešní krytiny
10.4. Dokončení zateplovacího roštu a provedení zakládací lišty
1.4. Předání staveniště

BŘEZEN

25.3. Posunutí přístřešku před vchodem do klubovny, odvoz části materiálu, který je uskladněn po bocích budovy, demontáž totemů. 
10.3. Druhé jednání o provádění stavebního dozoru
7.3. Informační schůzka pro členy střediska
3.3. jednání o provádění stavebního dozoru

ÚNOR

19.2 Jednání s firmou Morávek - harmonogram projektu, vyjasnění  vzájemných požadavků
2.2. Proběhla valná hromada MAS Přiďte pobejt
1.2. Podepsána smlouva se SZIF

LEDEN

25.1 Podepsána smlouva o předfinancování projektu s ústředím Junáka
Kontrola dokumentů
20.1. Dokončení vnitřního lištování oken
16.1 Oznámení výsledku výběrového řízení uchazečům. 
         Byla vybrána Pila Morávek Jilemnice - Hrabačov 
13.1 Jednání s projektantem

2009
PROSINEC

Kontrola nabídek projektantem
27.12Lištování oken
18.12. Odeslání žádosti o podporu projektu do Cutisin a.s.
17.12. Otevírání obálek
16.12. Ukončení příjmu nabídek
2.12. Vyhlášení výběrového řízení

LISTOPAD Příprava výběrového řízení
ŘÍJEN 31.10. Podání žádosti o podporu našeho projektu v grantovém řízení Nadace ČEZ - Podpora regionů 2010
ZÁŘÍ 29.9. Školení pro úspěšné žadatele ve 2. výzvě 
11.9. Dodávka nových lišt pro vnitřní zalištování
9.9. Dokončení vnějšího lištování oken
Vnitřní zalištování oken ve skladu a kotelně
SRPEN

19.8. Oznámení o úspěšné administrativní kontrole naší žádosti
14.8. Začátek vnějšího lištování oken 
5.8. Výměna oken v celém objektu odbornou firmou
Následný úklid
4.8. Brigáda 
Vnější odlištování oken, vybourání luxferů v kuchyni a agentuře
2.8. Brigáda
Úklid, vnitřní odlištování oken.

ČERVEN Oznámení o úspěchu našeho projektu v rámci 2.výzvy k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s.
Naše Žádost postoupena k administrativní kontrole.
BŘEZEN V rámci 2.výzvy k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s. podán projekt Rekonstrukce skautských kluboven Za Lázněmi

Získáno stavební povolení na rekonstrukci objektu Skautského domova
Výměna oken,
zateplení pláště,
izolace střechy stropní konstrukce
pokládka nového pláště střechy
LEDEN Předána první verze dokumentace Skautského domova.
Začátek přípravy dokumentace pro výběrové řízení
2008
LISTOPAD Začátek přípravy projektové dokumentace pro rekonstrukci Skautského domova
Provedena částečná rekonstrukce sociálních zařízení.
SRPEN Provedena kompletní oprava a revize elektroinstalace a osvětlení Skautského domova
ČERVEN Získána finanční podpora z Grantového programu Libereckého kraje
ŘÍJEN Výměna plynového kotle ústředního vytápění. Specializovaná firma provedla odbornou výměnu, zapojení, následnou revizi a zaškolení obsluhy nového kotle.
2007
LEDEN

Vstup a navázání úzké spolupráce s MAS.

MAS Přiďte pobejtObčanské sdružení MAS „Přijďte pobejt!“ je dobrovolný spolek lidí, kteří usilují o rozvoj Jilemnicka v duchu společných představ a předsevzetí, Tento záměr se snaží naplnit mimo jiné i získáváním finanční podpory pro dané území. MAS „Přijďte pobejt!“ působí na Jilemnicku od roku 2004. 
http://www.maspridtepobejt.cz/